certifikace

Firma SUN Professionals s.r.o. je držitelem řady prestižních certifikátů a osvědčení, které dokládají vysokou odbornou kvalifikaci. Díky tomu dokážeme pro zákazníka zajistit komplexní servis v opravdu vysoké kvalitě. Přehled certifikátů najdete níže.

Certifikace ISO 9001

Naše firma je držitelem certifikátu ISO 9001 a to konkrétně dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a to na *prodej, montáž a servis okenní techniky*.

Pokud nevíte, co tento certifikát přesně znamená a co norma vyžaduje, tak níže najdete vysvětlení.

ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality - Požadavky

V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001; pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.

ISO certifikace

Certifikát ISO 9001:2009 ve formátu PDF ke stažení najdete: ZDE

Certifikace ASEKOL

Dne 13.8.2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ze které vyplývá výrobcům, dovozcům a prodejcům elektrozařízení povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu.

Certifikace ASEKOL

Certifikát ASEKOL ve formátu PDF ke stažení najdete: ZDE

Osvědčení EKO-KOM

Firma SUN Professionals s.r.o. je držitelem osvědčení od společnosti EKO-KOM, čímž splňuje zákon o obalech.

Certifikát EKO-KOM

Osvědčení EKO-KOM ve formátu PDF ke stažení najdete: ZDE


Novinky emailem

Zadejte svoji emailovou adresu a budete dostávat vždy čerstvé informace.

Partneři


Copyright © 2015 SUN Professionals s.r.o. TEL: 241 400 491 E-MAIL: info@slunce-stin.cz


statistics NetDirect